Website Banner
   
 
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
สนใจติดต่อ
080-6639318
086-4051712,036-733063
 
 
     
 
 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
     
     
     
     
     
 
 
 
         
 

เริ่มจดทะเบียนเมื่อ 22 ธันวาคม 2554
มีรถเครนขนาดตั้งแต่ 20 ตัน ถึง 50 ตัน
บริการขนส่ง เคลื่อนย้ายสินค้า พัสดุอุปกรณ์ 

เช่น 
- ยกเครื่องจักร      - ย้ายเรือ 
- ยกคาน สะพาน   - ยกแผ่นเหล็ก 
- ยกถังเทปูน 

และ บริการยกทุกประเภท 
สามารถบรรทุกของได้ ย้ายไซร์งาน 
บรรทุกของทั่วไป 
 
 
 
 
 
     
 
   
  พื้นที่ให้บริการ..... 
สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี
ชัยนาท นครนายก อยุธยา

 
 
 
 
  ตัวอย่างงาน
 
     
 

   
         
   
         

 
     
 
  ห.จ.ก. สหมิตรเครน
เบอร์โทร: 080-6639318, 086-4051712, 036-733063    แฟกซ์: 036-733064    Email: sahamitcrane_p@hotmail.com
 
Current Pageid = 1